banner

Personal:

Maria Hellström, föreståndare

Lina Karlsson, barnskötare

Sarah Helin, barnskötare

Sandra Liewendahl, barnskötare

 

Kontaktuppgifter:

telefon: 31612 eller 0400 861612

mailadress: humlan[at]saud.ax

([at] ersätts med @)