vikingaåsens skola

Vår skola

Välkommen till Vikingaåsens skola!

Information

I fältet "Aktuellt" dyker det senaste upp som skolan vill ge upplysning om.
Information av intern karaktär finns fortsättningsvis kvar på "intranätet"
Fronter. Bekanta dig gärna med vårt program mot mobbning, Kiva skola.

Skolan

Den nya byggnaden togs i bruk i mitten av 1970-talet. Huset "nödrenoverades"
och byggdes till just före millenniumskiftet. En tilläggsmodul finns numera för
att få plats med alla 15 klasser. Elever från Kalmarnäsområdet börjar framöver sin
skolgång i Mariehamn, Strandnäs skola.

Personalen

Trygga vuxna ger trygga barn. Hemmens välsignelse har bekräftats i återkommande
trivselundersökningar. Med fortsatt gott vuxensamarbete skapas förutsättningar
att möta de utmaningar som är en naturlig del av en skolas uppdrag.

/BI

 

Aktuellt

"Påskläsroligt"

Läs mer >>

Inskrivning

Läs mer >>

Nytt infobrev...

Läs mer >>

Fritidsinfo

Läs mer >>


Vikingaåsens skola, Skolvägen 3, telefon 32970, fax 329716